Hafriyat

Bina temel hafriyatı, bir binanın arsa alanının tahsis edilmesi, gerekli projelerin yaptırılması ve gerekli kazı ve inşaat izinlerinin alınmasından sonra, fiili inşaat işlerine başlamanın ilk basamağıdır. Bina temel hafriyat hizmetleri, temel kazı işlemlerini ve kazı sonucu çıkan malzemenin uygun hafriyat döküm alanlarına nakliyesini ve dökülmesini kapsar.

* Temel

* Dolgu

* Tarla Düzenleme